Tavoitteet/taustaa

1 Posted by - 06.07.2013 - Mielikuva

Koulujärjestelmässämme on paljon puutteita ja parannettavaa, mutta historian/kulttuurin tuoma taakka tekee muutoksesta hitaan. Kun järjestelmää yritetään muuttaa, kaikki kaivautuvat ensin poteroihinsa ja huutelevat sieltä, että mitään minua koskevaa ei saa muuttaa.

Perustetaan mielikuvituskoulu (alakoulu, yläkoulu ja lukio), eli luodaan ajatustasolla koulujärjestelmä täysin nollasta, ilman mitään rajoitteita (ilman resurssi/opetustila/henkilöstön osaamistaso/mielikuvitus rajoitteita). Minkälainen koulu olisi, jos se perustettaisiin vasta nyt ja vastaamaan nykyisiä koulutustarpeita, tukeutuen nykyaikaisiin motivaatioteorioihin?

Kun mielikuvituskoulu on olemassa (visio), voidaan oikeasti alkaa pohtimaan, mitkä osat siitä ovat reaalimaailmassa toteuttamiskelpoisia (strategia).

Tämän dokumentin tarkoitus on olla alkusysäys, ja tähän dokumenttiin kaikki mielikuvituskoulun perustajat saavat kirjoittaa mitä tahansa. Kun sisältöä alkaa olemaan riittävästi yhteiskunnalliseen keskusteluun (popularisointi), kutsutaan keskusteluun mukaa lisää asiasta kiinnostuneita henkilöitä.

No comments

Leave a reply