Arviointi

1 Posted by - 06.07.2013 - OPSista ja muusta
  • Numeroarvioinnissa ja kurssikokeissa on puutteita (koskee yläkoulua ja lukiota). Numeroarviointi on staattinen, eli jos saat esim. lukiossa MAA1-kurssista arvosanan 7, näkyy todistuksessa sama arvosana vielä kahden vuoden kuluttua, vaikka taidot olisivat paljon paremmat. (Miksi arvosanat eivät ole dynaamisia?) Tämä arvosanan staattisuus ohjaa oppilaita siihen, että he haluavat saada mahdollisimman hyvän arvosanan kurssikokeesta, asioiden oppiminen on toisarvoista. Tällainen käyttäytyminen on loogista, eli nykyisessä arviointikäytännössä on järjestelmävirhe.
  • Numeroarviointi pohjautuu usein kurssikokeeseen tai muuhun näyttöön, jolloin oppilaat pyrkivät menestymään kokeessa/muussa näytössä. Kokeessa menestyminen toki usein tarkoittaa, että myös oppimista on tapahtunut, mutta oppimisen motiivina on koemenestyminen oppimisen sijaan. Innostuneisuus ja oppimisen halu pitäisi olla ensisijaista ja arvioinnin pitäisi ohjata tähän suuntaan.
  • Ajatus: luovutaan kurssikokeista, luovutaan staattisista arvioinneista. Siirrytään jatkuvaan osaamistason kehittämiseen (jatkuva arviointi rinnalla)j ja dynaamiseen “arvosanakäytäntöön”.
  • Esim. matematiikkassa oppimispelit ja -sovellukset mahdollistavat tulevaisuudessa sen, että osaamistason kehittymistä voidaan seurata jatkuvasti tietokonesovelluksella ja osaamistaso voidaan todentaa jokaisen yksilön henkilökohtaisesta osaamisprofiilista. Kurssikokeista voidaan luopua ja oppimista motivoi yksilöllinen osaamisprofiilin kehittäminen = oppiminen.
  • No comments

    Leave a reply