Koulutuksessa tutustutaan myös Google Classroomin perusominaisuuksiin ja harjoitellaan luomaan luokka sekä lisäämään sinne oppilaita ja opettajia. Classroom -osiossa harjoitellaan myös tehtävän jakamisen ja palauttamisen prosessi sekä arvioinnin työkalut.

1) Työpajan vetäjä luo osallistujien nähden Clasroomiin luokan, minne kaikki voivat liittyä oppilaiksi. Sen jälkeen vetäjä lisää luokalle yksi kerrallaan erilaiset tehtävätyypit ja osallistujat voivat harjoitella niiden avaamista, yhteisen dokumentin muokkaamista ja oman dokumentin muokkaamista ja palauttamista. Jokaiselle omana kopiona jaettava muokattava ja palautettava dokumentti voi olla vaikka tällainen ”biologian vihko”. Koko prosessi on hyvä tehdä alusta alkaen, jotta osallistujat näkevät, kuinka helppoa ja nopeaa luokan luominen tyhjästä on, mikäli tehtävätiedostot vain ovat valmiina.

2) Kun osallistujat ovat harjoitelleet oppilaana toimimista, jokainen voi luoda oman luokan Classroomiin ja lisätä tehtäviä sinne. Työpajan muut osallistujat voivat liittyä toistensa luokkiin oppilaiksi. Lisäksi voidaan harjoitella kollegan kutsumista opettajaksi sekä tehtävän jakamista vain tietyille oppilaille luokassa.

3) Lopuksi voidaan vielä harjoitella palautettujen töiden arviointia sekä edistyneempää käyttöä, kuten arviointien tuomista Classroomista Sheetsiin.

 

 

Pajan pitää Markus Humaloja ja se toteutetaan klo 16-17.