Koulutuksessa tutustutaan työpajatyöskentelynä Google Driven perusteisiin opetuksessa ja oppimisessa. Tavoitteena on oppia jakamaan kansioita ja tiedostoja sekä hallitsemaan käyttäjäoikeuksia, tutustua yhteistoiminnallisiin tapoihin hyödyntää Google Appseja.

Kolutuksessa tutustutaan tarkemmin Docsin tärkeimpiin ominaisuuksiin opetuksessa. Katsotaan miten Docs toimii parhaiten yhdessä Classroomin kanssa ja miten jaettuna asiakirjana. Classroomissa docsin jakaminen omana kopiona oppilaille. Reaaliaikainen palaute. Ehdotus ja kommentti työkalujen käyttö.

Slides työkalun tehokas käyttö esitelmän tekoon ja vihkotyöskentelyyn. Slidesin työstö jaettuna. Slidesin jakaminen Classroomissa oppilaille omana kopiona esim. valmiit tehtävät.

Sheets esittely valmiiden mallien avulla. Jaetun taulukon ominaisuudet, suojaukset ja upottaminen. Formsin luomat taulukot. Erilaisten käyttökohteiden esittelyä.

Google Drawings esittely. Jaetun piirroksen ominaisuudet. Erilaiset export-tiedostot. Käyttökohteiden esittelyä.

Pajan pitää Markus Humaloja ja se toteutetaan klo 15-16.