Pajassa esitellään kuinka QR-koodeja luodaan ja kuinka niitä voi hyödyntää yhdessä oppilaiden kanssa oppimisen työvälineenä.

Pajan vetää Rauno Haapaniemi ja se järjestetään klo 15-16.